سبد خرید من

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟

فهرست مطالب

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟ در این موضوع که ثبت نام در سامانه مودیان باتوجه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مهمترین وظایف مالیاتی هر شخص حقیقی و یا حقوقی شده است شکی نیست و قانونگذار نیز برای اینکه بتواند این قانون را اجرا نماید و اشخاص را ملزم نماید تا در سامانه مودیان ثبت نام کنند جرائم سنگینی در نظر گرفته است .

شایان ذکر است که قانونگذار به سازمان امورمالیاتی اجازه نداده که بیش از50% درصد این جرائم را قابل بخشودگی قرار دهد لذا از این نظرهم سازمان امورمالیاتی محدود شده است و مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده که گاها 80تا100 درصد جرائم بخشوده میشد دیگر خبری از این بخشودگی در این قانون نمی باشد.

مطابق ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، تخلفات وحسب مورد ، جریمه های متعلقه بشرح ذیل می باشد :

الف) عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20/000/000)ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب) عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (20/000/000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

پ) عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (20/000/000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

ت) عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (20/000/000) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث) عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش  گزارش نشده یا معادل ده میلیون (10/000/000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره 1ـ

 مبلغ جریمه ­های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

تبصره 2ـ

 سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(50%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره 3ـ

در صورت اعمال جریمه­ های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند«ب»، جریمه های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود.

به جز جرائم موضوع ماده 22 که برای اشخاصی که در سامانه مودیان ثبت نکرده اند وجود دارد مطابق ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان :

 مودیانی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ­ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ­گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

یعنی اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنید هم رسیدگی مالیاتی میشوید و هم مامور مالیاتی با هر روشی میتواند درامد شما را برآورد نماید و هم اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خرید شما قابل قبول نیست.

تبصره ـ در صورتی که مودی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مودیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مودیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

 

مطابق بند الف ماده 36 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده :

تا زمان استقرار سامانه مودیان عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده :10.000.000 ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده 4 این قانون ، هرکدام بیشتر باشد .

این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند (ب) ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مودیان باید بپردازد .

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟

در صورتی که در سامانه مودیان ثبت نام نکنید، با توجه به قوانین مالیاتی ایران، مشمول جرایم و مجازات‌های مختلفی خواهید شد. سامانه مودیان (که به سامانه ثبت نام مودیان مالیاتی نیز شناخته می‌شود) برای مدیریت و نظارت بر امور مالیاتی ایجاد شده است. در زیر به توضیح کامل در مورد پیامدها و جرایم عدم ثبت نام در این سامانه پرداخته شده است:

 1. جرایم مالیاتی

عدم ثبت نام در سامانه مودیان منجر به اعمال جرایم مالیاتی می‌شود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

– جریمه نقدی: یکی از رایج‌ترین جرایم برای عدم ثبت نام، پرداخت جریمه نقدی است. این جریمه ممکن است به صورت درصدی از مالیات محاسبه شده یا به صورت مبلغ ثابت تعیین شود.

– عدم استفاده از تسهیلات مالیاتی: افراد و شرکت‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند، ممکن است از تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی محروم شوند. این تسهیلات می‌تواند شامل تخفیف‌های مالیاتی، معافیت‌ها و سایر امتیازات مالیاتی باشد.

 1. محدودیت در فعالیت‌های تجاری

عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی در فعالیت‌های تجاری شود:

– محرومیت از صدور فاکتور رسمی: شرکت‌ها و افراد ثبت نشده ممکن است از صدور فاکتور رسمی محروم شوند. این امر می‌تواند بر روابط تجاری آن‌ها با سایر شرکت‌ها و مشتریان تاثیر منفی بگذارد.

– محدودیت در معاملات بانکی: بانک‌ها و مؤسسات مالی ممکن است همکاری با شرکت‌ها و افرادی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند را محدود کنند. این می‌تواند شامل محدودیت در ارائه تسهیلات بانکی، باز کردن حساب‌های جدید و یا انجام معاملات بزرگ باشد.

 1. مشکلات قانونی و حقوقی

علاوه بر جرایم مالی و محدودیت‌های تجاری، عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند منجر به مشکلات قانونی و حقوقی شود:

– پیگیری قانونی: اداره مالیات می‌تواند اقدام به پیگیری قانونی علیه افراد و شرکت‌هایی کند که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند. این پیگیری‌ها می‌تواند شامل تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام قضایی باشد.

– توقف فعالیت‌های تجاری: در برخی موارد، اداره مالیات می‌تواند دستور توقف فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها و افرادی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کرده‌اند را صادر کند.

 1. آثار منفی بر اعتبار تجاری

عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند اعتبار تجاری شما را تحت تاثیر قرار دهد:

– کاهش اعتماد شرکا و مشتریان: عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از عدم شفافیت مالیاتی تلقی شود و اعتماد شرکا و مشتریان را کاهش دهد.

– افت رتبه اعتباری: موسسات رتبه‌بندی اعتباری ممکن است رتبه اعتباری شرکت‌ها و افرادی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند را کاهش دهند. این امر می‌تواند تاثیر منفی بر امکان دریافت وام و سایر تسهیلات مالی داشته باشد.

به طور کلی، ثبت نام در سامانه مودیان نه تنها از جرایم و مجازات‌های مالی و قانونی جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود شفافیت مالی و اعتبار تجاری شما نیز کمک کند. بنابراین، توصیه می‌شود تا هر چه سریع‌تر اقدام به ثبت نام در این سامانه کنید تا از مشکلات و عواقب ناشی از عدم ثبت نام جلوگیری شود.

البته! در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر و تأثیرات عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌پردازم:

 1. تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌ها

اداره مالیات می‌تواند نظارت‌ها و بازرسی‌های خود را بر شرکت‌ها و افرادی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند، تشدید کند:

– بازرسی‌های دوره‌ای: ممکن است اداره مالیات بازرسی‌های دوره‌ای بیشتری انجام دهد تا از رعایت قوانین مالیاتی اطمینان حاصل کند. این بازرسی‌ها می‌توانند زمان‌بر و هزینه‌بر باشند و موجب اختلال در فعالیت‌های روزمره کسب‌وکار شوند.

– بررسی دقیق‌تر اسناد مالی: اسناد مالی و حسابداری شرکت‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند، ممکن است تحت بررسی دقیق‌تر و جزئی‌تر قرار گیرند.

 1. مشکلات در تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری

عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند بر توانایی شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تاثیر منفی بگذارد:

– کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران معمولاً به شرکت‌هایی که به طور کامل قوانین مالیاتی را رعایت نمی‌کنند، اعتماد نمی‌کنند. این می‌تواند باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و یا حتی از دست دادن سرمایه‌گذاران فعلی شود.

– محدودیت در دریافت وام‌ها و تسهیلات: بانک‌ها و موسسات مالی ممکن است در ارائه وام‌ها و تسهیلات به شرکت‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند، احتیاط بیشتری به خرج دهند. این می‌تواند شامل افزایش نرخ بهره و یا تقاضای تضمین‌های بیشتر باشد.

 1. تأثیرات منفی بر برند و شهرت کسب‌وکار

عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند بر برند و شهرت کسب‌وکار شما تاثیر منفی بگذارد:

– تأثیرات رسانه‌ای و تبلیغاتی: رسانه‌ها و رقبا ممکن است از عدم ثبت نام شما در سامانه مودیان به عنوان یک نقطه ضعف استفاده کنند و این امر می‌تواند به تبلیغات منفی علیه شما منجر شود.

– کاهش اعتماد عمومی: مشتریان و همکاران تجاری ممکن است به دلیل عدم شفافیت مالیاتی، اعتماد خود را به شما از دست بدهند. این می‌تواند منجر به کاهش فروش و از دست دادن قراردادهای تجاری شود.

 1. پیچیدگی‌های حقوقی و اداری

عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند باعث بروز پیچیدگی‌های حقوقی و اداری بیشتری شود:

– نیاز به پیگیری‌های مکرر: عدم ثبت نام ممکن است نیاز به پیگیری‌های مکرر و متعدد با اداره مالیات و دیگر نهادهای دولتی را به همراه داشته باشد، که می‌تواند زمان و منابع زیادی را از شما بگیرد.

– مشکلات در تطبیق با قوانین جدید: با تغییر قوانین و مقررات مالیاتی، شرکت‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند، ممکن است در تطبیق با این تغییرات با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

 1. هزینه‌های پنهان

علاوه بر جرایم نقدی مستقیم، عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند هزینه‌های پنهانی را نیز به همراه داشته باشد:

– هزینه‌های قانونی: اگر به دلیل عدم ثبت نام با مشکلات قانونی مواجه شوید، ممکن است نیاز به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های قانونی داشته باشید.

– هزینه‌های مدیریت بحران: مدیریت بحران‌های مالی و اعتباری ناشی از عدم ثبت نام می‌تواند هزینه‌های غیرمستقیم زیادی را به شما تحمیل کند.

 1. آسیب به استراتژی‌های بلندمدت

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟
اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟

عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند برنامه‌ها و استراتژی‌های بلندمدت کسب‌وکار شما را تحت تأثیر قرار دهد:

– کاهش توانایی در برنامه‌ریزی مالی: شرکت‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده‌اند، ممکن است با عدم قطعیت‌های بیشتری در زمینه مالیاتی مواجه شوند که می‌تواند برنامه‌ریزی‌های مالی بلندمدت آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

– محدودیت در توسعه بازار: نداشتن شفافیت مالیاتی می‌تواند شما را از فرصت‌های جدید بازار و توسعه بین‌المللی محروم کند.

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟ با توجه به تمام این موارد، ثبت نام در سامانه مودیان یک ضرورت اساسی برای هر کسب‌وکار است. عدم ثبت نام می‌تواند منجر به پیامدهای جدی و بلندمدت مالی، حقوقی، و اعتباری شود که نه تنها هزینه‌بر است بلکه می‌تواند بقای کسب‌وکار شما را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، توصیه می‌شود که هرچه سریع‌تر اقدام به ثبت نام در این سامانه کنید و از تمامی قوانین و مقررات مالیاتی پیروی کنید تا از مشکلات و مجازات‌های احتمالی جلوگیری شود.

 

مثال: شرکت آرازپردازش پرگاس

شرکت آرازپردازش پرگاس یک شرکت فناوری اطلاعات است که در زمینه توسعه نرم‌افزار و ارائه خدمات دیجیتال فعالیت می‌کند. این شرکت به دلیل گستردگی فعالیت‌های خود، دارای مشتریان متعددی است و پروژه‌های بزرگ و متنوعی را در دست دارد. با این حال، مدیران این شرکت تصمیم می‌گیرند به دلیل پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های مرتبط، در سامانه مودیان ثبت نام نکنند.

پیامدهای عدم ثبت نام در سامانه مودیان برای شرکت آرازپردازش پرگاس

 1. جرایم مالیاتی

جریمه نقدی: شرکت آرازپردازش پرگاس پس از چندین ماه عدم ثبت نام در سامانه مودیان، با اخطاری از سوی اداره مالیات مواجه می‌شود. این اخطار شامل جریمه نقدی به مبلغ 10 درصد از مالیات پرداخت نشده برای هر ماه تأخیر است. با توجه به حجم مالیات سالانه شرکت، این جریمه می‌تواند مبلغ قابل توجهی باشد.

عدم استفاده از تسهیلات مالیاتی: این شرکت نمی‌تواند از تخفیف‌ها و تسهیلات مالیاتی که برای شرکت‌های ثبت شده در سامانه مودیان فراهم است، استفاده کند. به عنوان مثال، این شرکت از معافیت مالیاتی برای پروژه‌های تحقیق و توسعه محروم می‌شود.

 1. محدودیت در فعالیت‌های تجاری

محرومیت از صدور فاکتور رسمی: شرکت آرازپردازش پرگاس قادر به صدور فاکتور رسمی برای مشتریان خود نیست. این امر باعث می‌شود که برخی از مشتریان بزرگ و دولتی که نیاز به فاکتور رسمی دارند، همکاری خود را با این شرکت قطع کنند.

محدودیت در معاملات بانکی: بانک‌ها و موسسات مالی، با توجه به عدم ثبت نام شرکت در سامانه مودیان، از ارائه تسهیلات و وام‌های جدید به این شرکت خودداری می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که شرکت نتواند منابع مالی لازم برای توسعه پروژه‌های جدید را تأمین کند.

 1. مشکلات قانونی و حقوقی

پیگیری قانونی: اداره مالیات علیه شرکت آرازپردازش پرگاس اقدام به پیگیری قانونی می‌کند. این پیگیری شامل تشکیل پرونده قضایی و احتمالاً صدور حکم قضایی برای پرداخت جرایم و مالیات‌های معوقه است.

توقف فعالیت‌های تجاری: در نهایت، اداره مالیات ممکن است دستور توقف فعالیت‌های تجاری شرکت را صادر کند تا زمانی که مشکلات مالیاتی آن‌ها حل شود. این مسئله می‌تواند منجر به تعطیلی موقت یا دائم شرکت شود.

 1. آثار منفی بر اعتبار تجاری

کاهش اعتماد شرکا و مشتریان: انتشار اخبار مربوط به مشکلات مالیاتی شرکت آرازپردازش پرگاس در رسانه‌ها، منجر به کاهش اعتماد شرکا و مشتریان به این شرکت می‌شود. برخی از مشتریان تصمیم می‌گیرند که قراردادهای خود را با این شرکت لغو کنند و به دنبال شرکت‌های دیگری باشند.

افت رتبه اعتباری: موسسات رتبه‌بندی اعتباری، رتبه اعتباری شرکت آرازپردازش پرگاس را کاهش می‌دهند. این امر باعث می‌شود که شرکت در آینده نتواند وام‌ها و تسهیلات مالی با شرایط مناسب دریافت کند.

 1. پیچیدگی‌های حقوقی و اداری

نیاز به پیگیری‌های مکرر: شرکت آرازپردازش پرگاس مجبور می‌شود منابع زیادی را صرف پیگیری و حل مشکلات حقوقی و مالیاتی خود کند. این امر زمان و هزینه‌های اداری زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند.

مشکلات در تطبیق با قوانین جدید: با تغییرات مداوم قوانین مالیاتی، شرکت آرازپردازش پرگاس به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مودیان، نمی‌تواند به راحتی با این تغییرات تطبیق یابد و این موضوع مشکلات بیشتری را برای شرکت ایجاد می‌کند.

در نهایت، عدم ثبت نام در سامانه مودیان برای شرکت آرازپردازش پرگاس منجر به خسارات مالی، اعتباری و حقوقی جدی می‌شود. این شرکت نه تنها جریمه‌های مالیاتی زیادی پرداخت می‌کند، بلکه با از دست دادن مشتریان و محدودیت‌های تجاری و بانکی مواجه می‌شود. از این رو، ثبت نام در سامانه مودیان و رعایت قوانین مالیاتی برای جلوگیری از این مشکلات و حفظ سلامت مالی و تجاری شرکت بسیار حیاتی است.

۱. چه اتفاقی می‌افتد اگر شرکت من در سامانه مودیان ثبت نام نکند؟

– اگر شرکت شما در سامانه مودیان ثبت نام نکند، ابتدا ممکن است از طرف اداره مالیات اخطاریه‌ای دریافت کنید تا ثبت نام را انجام دهید.

– در صورت عدم رفع این مشکل و تأخیر در ثبت نام، ممکن است اداره مالیات شما را مورد بازرسی قرار دهد و با جریمه نقدی مواجه کند.

۲. چه تأثیراتی بر شرکت من خواهد داشت اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم؟

– عدم ثبت نام در سامانه مودیان می‌تواند به شرکت شما جرایم مالیاتی و جرایم نقدی وزین بیاورد.

– می تواند به عدم مشارکت در تسهیلات مالیاتی منجر شود و باعث محدودیت در فعالیتهای تجاری شما شود.

نیاز به اطلاعات بیشتر درباره مشاور مالیاتی دارید؟

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر درباره مشاور مالیاتی هستید و یا نیاز به مشاوره حرفه‌ای در زمینه امور مالیاتی دارید، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید. در این لینک، تمامی اطلاعات مورد نیاز شما از جمله خدمات مشاوران مالیاتی، مزایای استفاده از مشاوره مالیاتی و چگونگی انتخاب بهترین مشاور مالیاتی برای کسب و کارتان ارائه شده است.

 

نیاز به اطلاعات بیشتر درباره مشاور مالیاتی دارید؟

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر درباره مشاور مالیاتی هستید و یا نیاز به مشاوره حرفه‌ای در زمینه امور مالیاتی دارید، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید. در این لینک، تمامی اطلاعات مورد نیاز شما از جمله خدمات مشاوران مالیاتی، مزایای استفاده از مشاوره مالیاتی و چگونگی انتخاب بهترین مشاور مالیاتی برای کسب و کارتان ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر درباره مشاور مالیاتی

 

 

 

 

پیشنهاد مطالعه به دیگران

آخرین نظرات

دسته بندی  مقالات

آخرین مقالات

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی شرایط ثبت…
مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه،باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان…
طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید طلا را گران نخرید باتوجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه…
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}