3/5 - (1 امتیاز)

تهیه لیست بیمه

ارسال لیست بیمه اولین قدم پس از دریافت کد کارگاهی ، تهیه و ارسال لیست بیمه پرسنل شرکت و یا کارگاه میباشد .
کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید

در حال حاضر برخی از کارفرماها لیست بیمه خود را توسط حسابدار خود ویا نزدیکترین کافی نت و یا موسسات حسابداری تهیه و ارسال می نمایند . هرکدام از روشهای فوق نقاط ضعف و قوت خود را دارند .

ما به شما گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس را معرفی میکنیم کارشناسان این گروه با دانش کافی از کلیه قوانین  و بخشنامه های تامین اجتماعی و اداره کار نسبت به تهیه  و ارسال لیست بیمه شما اقدام مینمایند .

نکات زیر در مورد مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه مهم است  :

1-مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است .

2- برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان 5 نفر این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود .

3-درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود .

4-جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب 9/5/73 مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان 2% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب 26/5/82، محاسبه و مطالبه خواهد شد .

5-اگر کارفرما به دلیل تاخیر درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت 30% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود.

6-با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت 30% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت .

پرداختهائی که مشمول کسر حق بیمه نیستند :

تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق ، کارمزد ویا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

  1. بازخرید ایام مرخصی
  2. کمک هزینه عائله مندی
  3. هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
  4. عیدی
  5. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواربار درایام بیماری
  6. حق شیر
  7. پاداش نهضت سواد آموزی
  8. حق التضمین (کسر صندوق )
  9. خسارت اخراج و مزایای پایان کار
  10. پاداش افزایش تولید باتوجه به مصوبات اداره کار

کارفرمایان محترم پس از دریافت نرم افزار مربوطه و نصب آن می توانند اطلاعات کارکرد ماهانه کارکنان خود را وارد نرم افزار نموده و لوح فشرده آن را به شعبه تحویل نمایند

 

برای دریافت نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

https://tamin.ir/news/1673.html

پس از تهیه لیست بیمه در نرم افرار بیمه جهت ارسال لیست بیمه خود باید به سامانه زیر رجوع نمایید :

در صورتیکه میخواهید لیست بیمه ارسال نمایید و سوالی دارید حتما جهت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید .