امتیاز دهید

رسیدگی بند 2ماده97: رسیدگی مالیاتی با صدور برگه دعوت اسناد و مدارک از سوی واحد مالیاتی و ابلاغ به مودی آغاز می‌شود.

با ابلاغ برگ دعوت اسناد و مدارک مهلتی حداقل 7 روز و حداکثر 15 روزه جهت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به شما داده می‌شود.

هیئت بند 3: در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد.

رد دفاتر : هر زمان که ماموران مالیاتی، دفاتر قانونی را به دلیل عدم  رعایت نکات و موارد قانونی  و همچنین نواقص در مدارک و مستندات تأیید نکند، اصطلاحاً گفته می شود دفاتر مالیاتی رد شده است شایان ذکر است موارد رد دفاتر در تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به صراحت بازگو شده است.

علی الراس: در صورتیکه به دلایلی مانند عدم ارائه اسناد و مدارک کافی از سوی مؤدی یا وجود اشکال در دفاتر، ممیز از اظهارنامه مالیاتی مؤدی استفاده نکند. در این صورت ممیز مالیاتی با بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداری یا در نظر گرفتن قراین و ضرایب مالیاتی اقدام به محاسبه مالیات می‌کند که به آن علی الراس میگویند.

توافق با ممیز کل : طبق مقررات ماده 238 قانون مالیاتها در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد، می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید رییس امور مالیاتی (ممیزکل) به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی اعلام نظر می نماید. بدین ترتیب که یا مندرجات برگ تشخیص را قبول ننموده و رای به تعدیل درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس می گردد. در صورتی که مودی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه می یابد.

کتمان درامد: درآمدی است که در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده اما این درآمد در دفاتر قانونی ثبت نشده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نشده باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *