سبد خرید من

کار آموز حسابداری

فرم ارسال درخواست کاراموزی

فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حسابداری نیاز دارند جهت ورود به بازار کار حسابداری حتماً تجربه کسب نمایند چون تحصیلات دانشگاهی به تنهایی نمی‌تواند یک فارغ التحصیل و یا دانشجو حسابداری را حتی اگر در معتبر ترین دانشگاه ها تحصیل کرده باشد جذب بازار کار حسابداری نماید.

بنابراین گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس با توجه به نیازی که همیشه به نیروهای مستعد حسابداری جهت انجام پروژه ها و همچنین معرفی به کارفرماها دارد تصمیم گرفت تا بسته دوره کسب تجربه عملی جهت جذب در بازار کار حسابداری را به کارآموزان حسابداری معرفی نماید.

هدف از تهیه بسته دوره کسب تجربه عملی جهت جذب در بازار کار حسابداری چه بوده؟
1- جذب فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حسابداری در بازار کار

2- معرفی کارآموزان حسابداری به کارفرما های جویای حسابدار

3- استفاده از کارآموزان برتر دوره ها در پروژه های مالی و مالیاتی شرکت

فرم درخواست

لطفا موارد درخواستی را وارد کنید و سپس فرم را ارسال بفرمایید ، کارشناسنان آتیه امن سپید پس از بررسی فرم شما با شما تماس خواهند گرفت.