امتیاز دهید

گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس با داشتن تجربه صدها نسخه ارسال اظهارنامه مالیاتی در سنوات گذشته و با داشتن تیم باتجربه در تهران و شهرستان ارسال اظهارنامه مالیاتی شما را در کمترین زمان ممکن میسر مینماید در صورتیکه تمایل به ارسال اظهارنامه الکترونیک دارید 3دقیقه زمان گذاشته و فرم زیر را پرنمایید.

ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه مالیاتی مهمترین بخش مالیاتی یک سازمان ، شرکت و یا شخص میباشد چون براساس اظهارات شما رسیدگی مالیاتی شروع میگردد و داشتن برنامه ریزی مالیاتی برای صاحب یک کسب و کار از هر چیزی مهمتر است .

برنامه ­ریزی مالیاتی، استفاده بهینه از ابزارهای قانونی و نیز مشوق­ها و معافیت­های ارائه شده توسط دولت به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی و یا معاف شدن از پرداخت مالیات می­باشد.

گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس با داشتن تجربه صدها نسخه ارسال اظهارنامه مالیاتی در سنوات گذشته و با داشتن تیم باتجربه در تهران و شهرستان ارسال اظهارنامه مالیاتی شما را در کمترین زمان ممکن با برنامه ریزی مالیاتی دقیق میسر مینماید .

در ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات میشوند موظفند برای درامد های خود در مقاطع زمانی مختلف ارسال اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی را انجام دهند .

طبق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات میشوند ؟

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند .

چند نوع اظهارنامه مالیاتی داریم ؟

از نظر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده سیزده نوع اظهارنامه داریم بشرح ذیل :

 

1-اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

شرکتها موظفند تا 4 ماه پس از پایان سال مالی ، اظهارنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود را به اداره امور مالیاتی، تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .

 

2- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و مشاغل

اشخاص حقیقی موظفند تا 3 ماه پس از پایان سال شمسی نسبت به ارائه درامد و هزینه خود طی ارسال اظهارنامه مشاغل اقدام نموده و مالیات بر درامد خود را پرداخت نمایند .

 

3- اظهارنامه اجاره املاک

کلیه اشخاصی که ملک/ املاک خود را به اجاره واگذار نموده اند و درآمدی از آن حاصل می نمایند مشمول مالیات بوده و موظف اند تا پایان مهلت قانونی(4ماه پس از پایان سال شمسی) نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک خود اقدام نمایند .

 

4- اظهارنامه مالیات بر درامد مشاغل خودرو

کلیه صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب ارسال اظهارنامه مالیاتی(دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

 

5- اظهارنامه درامد حاصل از سکه

کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت حداکثر ۱۸۵سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و ارسال اظهار نامه مالیاتی معاف  می باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م. مالیات اشخاصی موضوع این بند که اظهارنامه های مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

 

6– اظهارنامه مالیات بر ارث

وراث متوفی مکلفند تا 6 ماه پس از تاریخ فوت نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارث در اجرای ماده ۲۶ ق.م.م اقدام نمایند .

 

7-اظهارنامه حاوی مشخصات مال مورد وقف، حبس، نذر و وصیت

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار تسلیم و رسید دریافت دارند ‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت ارسال اظهارنامه پرداخت کنند .

 

8- اظهارنامه انحلال

اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ ق.م.م که از تکالیف آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی بوده و بایستی قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. این اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت برای اتخاذ تصمیم جهت انحلال می‌باشد.

 

9-اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی(پس از انحلال)

ارسال اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۶ ق.م.م که از تکالیف مدیران تصفیه می‌باشد و بایستی ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق نیز پرداخت گردد. این اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی می‌باشد‌.

تاریخ ارسال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله موضوع ماده ۱۱۶، شش ماه از تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد. در صورتی که تاریخ تعیین شده جهت مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۱۵۷ که در ذیل تبصره ماده ۱۱۸ اعلام گردیده، تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور می‌باشد‌.

10-اظهارنامه معافیت از مالیات سالانه مستغلات

اشخاص حقیقی در صورتیکه درامد دیگری بجز درامد املاک نداشته باشند میتوانند از سقف معافیت مقرر شده در ماده 84 استفاده نمایند بشرط آنکه اظهارنامه معافیت را به اداره مالیاتی تسلیم نمایند .

 

11-اظهارنامه مالیاتی برآوردی

سازمان امور مالیاتی در مواردی که مالیات دهنده خود اقدام به ارسال اظهارنامه مالیاتی ننماید راساً اظهارنامه ای را برای مودی مالیاتی، تنظیم خواهد کرد که به آن اظهارنامه مالیاتی برآوردی می گویند .

 

 

12-اظهارنامه مالیاتی اصلاحی

در صورتیکه مودی در اظهارنامه عملکرد خود اشتباهاتی کرده باشد میتواند در مهلت یک ماهه نسبت به اصلاح و ارسال اظهارنامه خود اقدام نماید .

 

13-اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین ارزش افزوده مکلفند 15 روز پس از هر فصل نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام و مالیات خود را تسویه نمایند .

 

 

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی چقدر  است؟

اگر مودیان مالیاتی، ارسال اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر که قانون تعیین کرده است، انجام ندهند، مشمول جریمه و تبعات قانونی خواهند بود. طبق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، جریمه عدم ارسال اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی، معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه میباشد و قابل بخشودگی نیز نیست. هم چنین طبق بند ت از  ماده  132  قانون مالیات های مستقیم، شرط برخوردار از هر نوع معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری و سایر مناطق ویژه اقتصادی مشغول به فعالیت هستند،ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.