سبد خرید من

حسابداری عملیاتی

حسابداری عملیاتی

حسابداری عملیاتی

فهرست مطالب

حسابداری عملیاتی

حسابداری عملیاتی یک بخش اساسی از مدیریت مالی یک شرکت است که شامل فرآیندها و فعالیت‌های مرتبط با مدیریت مالی، پردازش مالی، و ثبت و ردیابی تراکنش‌های مالی است. در اینجا چند نکته مهم در مورد حسابداری عملیاتی را می‌توان مورد بررسی قرار داد:

ثبت تراکنش‌های مالی: حسابداری عملیاتی شامل ثبت و ردیابی تمامی تراکنش‌های مالی روزانه یک شرکت است، از جمله فروش، خرید، هزینه‌ها، درآمدها و سایر فعالیت‌های مالی.

پردازش مالی: این شامل پردازش تراکنش‌های مالی، انجام محاسبات مالی، آماده‌سازی صورت‌های مالی و گزارشات مالی مربوط به عملکرد شرکت می‌شود.

مدیریت گردش مالی: حسابداری عملیاتی به شرکت کمک می‌کند تا گردش مالی خود را مدیریت کند، از جمله مدیریت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی.

پایش و کنترل داخلی: این حسابداری نقش مهمی در پایش و کنترل داخلی را دارد، از جمله اطمینان از انطباق با استانداردهای حسابداری، پیشگیری از تقلب و تبانی، و ارزیابی کارایی عملکرد مالی شرکت.

پرداخت مالیات و تطبیق با مقررات مالی: حسابداری عملیاتی شامل محاسبه، پرداخت و گزارش مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیات‌ها است و همچنین اطمینان از تطبیق با تمامی مقررات مالی و قوانین مربوطه.

بنابراین، حسابداری عملیاتی برای اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت‌های مالی و مدیریت بهینه منابع مالی شرکت بسیار حیاتی است.

حسابداری عملیاتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معمولاً شامل چند مرحله کلیدی است که در فرآیند روزمره تجارت و تأمین مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه، این مراحل را به شرح زیر بیان کرده‌ام:

 1. جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از مشتریان:

– در این مرحله، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود هستند. این مالیات بر اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده معین شده توسط دولت محاسبه می‌شود.

جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از مشتریان یکی از مراحل اساسی در فرآیند مالیاتی و تجاری است که توسط فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات انجام می‌شود. در این فرآیند، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به جمع‌آوری مبالغ مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود هستند. زیرا مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات مستقیم بر روی محصولات و خدمات اعمال می‌شود و مسئولیت جمع‌آوری آن بر عهده فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات است.

فرآیند جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان به صورت زیر است:

تعیین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده:

– فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده معین شده توسط دولت را به مبلغ محصول یا خدمات اضافه کند. این نرخ مالیات معمولاً به صورت درصدی از قیمت محصول یا خدمات تعیین می‌شود.

اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور یا فاکتور خرید:

– مبلغ مالیات بر ارزش افزوده باید به مبلغ کل فاکتور یا فاکتور خرید اضافه شود. در نتیجه، مشتری می‌بایست مبلغ کل (شامل قیمت محصول یا خدمات و مبلغ مالیات) را پرداخت کند.

ثبت و گزارش دهی:

– مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده باید در سیستم حسابداری ثبت و گزارش شود. این ثبت شامل جزئیاتی از فروش، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و سایر اطلاعات مرتبط با مالیات است.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت:

– پس از جمع‌آوری مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، این مبلغ باید به دولت پرداخت شود. این پرداخت ممکن است به صورت دوره‌ای (مثلاً ماهانه یا سالانه) انجام شود و باید مطابق با مقررات مالیاتی و زمانبندی‌های مشخص دولت انجام شود.

این فرآیند حسابداری عملیاتی جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان را به طور کامل توضیح می‌دهد. این مراحل اساسی هستند و می‌توانند بسته به نوع فعالیت اقتصادی و قوانین مالیاتی مربوطه در هر کشور متفاوت باشند.

 1. ثبت مالیات بر ارزش افزوده در حسابداری:

– مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده باید در سیستم حسابداری ثبت شود. این شامل ثبت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده از مشتریان و نیز مالیات‌هایی که باید به دولت پرداخت شود، می‌شود.

ثبت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در حسابداری معمولاً به عنوان یک قسمت از فرآیند ثبت و گزارش دادن معاملات مالیاتی انجام می‌شود. این فرآیند شامل چند گام اساسی است که در اینجا توضیح داده شده است:

ثبت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده در حسابهای مالی:

– مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده باید در حسابهای مالی ثبت شود. این شامل اضافه کردن مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ معاملات و ثبت آن در حسابهای مربوط به درآمدها یا پرداختها می‌شود.

ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتورها یا سوابق معاملات:

– مبالغ مالیات بر ارزش افزوده باید در فاکتورها، سوابق معاملات و سایر اسناد مالی ذکر شود. این ثبت شامل اضافه کردن مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت محصول یا خدمات در فاکتورها و سوابق معاملات است.

ثبت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و پرداختی در گزارشات مالی:

– مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و پرداختی باید در گزارشات مالی مربوطه ثبت شود. این شامل گزارش مبالغ جمع‌آوری شده از مشتریان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده فروشنده و همچنین مبالغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به دولت می‌شود.

تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی:

– در بسیاری از موارد، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی هستند که در آنها مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و پرداختی ذکر می‌شود. این اظهارنامه‌ها باید به مقامات مالیاتی ارائه شود.

ثبت تنظیمات مالیاتی در سیستم حسابداری:

– سیستم‌های حسابداری باید برای تنظیمات مالیاتی مناسب پیکربندی شوند تا مبالغ مالیات بر ارزش افزوده به درستی ثبت و گزارش شوند.

این مراحل کلیدی حسابداری برای ثبت مالیات بر ارزش افزوده در حسابداری را شرح داده است. این مراحل اساسی هستند و بر اساس نوع فعالیت اقتصادی و قوانین مالیاتی مربوطه ممکن است تغییر کنند.

 1. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت:

– مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده باید به دولت پرداخت شود. این پرداخت ممکن است به صورت دوره‌ای (مثلاً ماهانه یا سالانه) باشد و باید مطابق با مقررات مالیاتی و زمانبندی‌های مشخص دولت انجام شود.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به دولت یکی از مراحل اساسی در فرآیند مالیاتی است که توسط فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات انجام می‌شود. این مرحله شامل انتقال مبالغ جمع‌آوری شده از مشتریان به دولت برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در اینجا فرآیند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت به صورت کلی توضیح داده شده است:

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده:

– فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات موظف به محاسبه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده معین شده توسط دولت بر اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این محاسبه معمولاً بر اساس درصدی از قیمت محصول یا خدمات انجام می‌شود.

جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان:

– مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده باید از مشتریان جمع‌آوری شود. این مالیات از قیمت محصول یا خدمات اضافه می‌شود و مشتریان باید مبالغ کل (شامل مبلغ محصول یا خدمات و مبلغ مالیات) را پرداخت کنند.

پرداخت مبالغ مالیات به دولت:

– مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده باید به دولت پرداخت شود. این پرداخت ممکن است به صورت دوره‌ای (مثلاً ماهانه یا سالانه) باشد و باید مطابق با مقررات مالیاتی و زمانبندی‌های مشخص دولت انجام شود.

ثبت پرداخت مالیات در سیستم حسابداری:

– پرداخت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده باید در سیستم حسابداری ثبت شود. این شامل ثبت مبالغ پرداختی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در حسابهای مالی مربوطه است.

این فرآیند کلی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت را توضیح می‌دهد. این فرآیند ممکن است بسته به نوع فعالیت اقتصادی و قوانین مالیاتی مربوطه در هر کشور متفاوت باشد.

 1. گزارش دهی و اظهارنامه مالیاتی:

– فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممکن است موظف به ارائه گزارشات مالیاتی به مقامات مالیاتی باشند. این گزارشات شامل جزئیاتی از مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و پرداختی، و همچنین اطلاعاتی درباره فروش‌ها و خدمات ارائه شده است.

گزارش دهی و تهیه اظهارنامه مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از مراحل مهم در فرآیند مالیاتی است که توسط فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات انجام می‌شود. این گزارشات و اظهارنامه‌ها معمولاً به مقامات مالیاتی ارائه می‌شوند و مبالغ جمع‌آوری شده از مشتریان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مبالغ پرداختی به دولت در آنها گزارش می‌شود. در ادامه، مراحل اساسی برای گزارش دهی و اظهارنامه مالیاتی برای VAT را بررسی می‌کنیم:

تهیه گزارشات مالیاتی:

– فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید گزارشات مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کنند. این گزارشات شامل جزئیاتی از مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده از مشتریان، مبالغ پرداختی به دولت، و سایر اطلاعات مرتبط با مالیات می‌شود.

تهیه اظهارنامه مالیاتی:

– بر اساس گزارشات مالیاتی تهیه شده، اظهارنامه مالیاتی برای VAT باید تهیه شود. این اظهارنامه شامل جزئیاتی از فروش‌ها، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده، مبالغ پرداختی به دولت، و دیگر اطلاعات مرتبط با مالیات است.

ارسال اظهارنامه مالیاتی به مقامات مالیاتی:

– پس از تهیه، اظهارنامه مالیاتی باید به مقامات مالیاتی ارسال شود. این ارسال ممکن است به صورت الکترونیکی یا از طریق ارسال فیزیکی انجام شود، بسته به نظام مالیاتی و قوانین مربوطه در هر کشور.

بررسی و تصدیق اظهارنامه مالیاتی:

– مقامات مالیاتی اظهارنامه مالیاتی را بررسی کرده و تصدیق می‌کنند. این شامل بررسی صحت اطلاعات ارائه شده و تطابق آنها با مقررات مالیاتی است.

پرداخت مبالغ مالیات به دولت:

– پس از تصدیق اظهارنامه مالیاتی، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده باید به دولت پرداخت شود.

این مراحل کلیدی برای گزارش دهی و اظهارنامه مالیاتی برای VAT را توضیح داد. این فرآیند مهم است و باید با دقت و صحیح انجام شود تا به مشکلات و جریمه‌های مالیاتی جلوگیری شود.

 1. بررسی و اعتبارسنجی:

– مقامات مالیاتی ممکن است مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و پرداختی را بررسی کرده و اعتبارسنجی نمایند. این بررسی‌ها می‌توانند شامل تطابق مبالغ ثبت شده در گزارشات مالیاتی با اسناد مالی و تجاری مرتبط، و همچنین تطابق مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده با مقررات مالیاتی مربوطه باشد.

بررسی و اعتبارسنجی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معمولاً توسط مقامات مالیاتی انجام می‌شود تا صحت و صداقت مبالغ جمع‌آوری شده و پرداختی اعلام شده توسط فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات را تأیید کنند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

بررسی اطلاعات مالیاتی:

– مقامات مالیاتی اطلاعات مالیاتی ارائه شده توسط فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات را بررسی می‌کنند. این شامل گزارشات مالیاتی و اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به VAT می‌شود.

تطابق اطلاعات:

– اطلاعات ارائه شده در گزارشات و اظهارنامه‌های مالیاتی باید با اسناد مالی و تجاری مرتبط تطابق داشته باشد. بررسی می‌شود که آیا مبالغ مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و پرداختی مطابق با قوانین و مقررات مالیاتی است یا خیر.

بررسی صحت اطلاعات:

– مقامات مالیاتی ممکن است جزئیات بیشتری از اطلاعات مالیاتی را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که این اطلاعات صحیح و قابل اعتماد هستند.

تصدیق اطلاعات:

– پس از بررسی و تطابق اطلاعات، مقامات مالیاتی ممکن است اطلاعات را تصدیق کنند. این شامل تصدیق اصالت اسناد و صحت محاسبات مالیاتی است.

اعلام نتایج:

– پس از اتمام بررسی و اعتبارسنجی، مقامات مالیاتی نتایج را اعلام می‌کنند. اگر هرگونه ناهنجاری یا ایرادی وجود داشته باشد، اقدامات لازم از جمله تصحیح اظهارنامه مالیاتی یا تنظیم مجدد مبالغ پرداختی ممکن است انجام شود.

بررسی و اعتبارسنجی مالیات بر ارزش افزوده اهمیت زیادی دارد، زیرا این اقدامات به حفظ شفافیت و عدالت در فرآیند مالیاتی کمک می‌کند و از احتمالات تقلب مالیاتی و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند.

این مراحل کلیدی حسابداری عملیاتی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده را در یک شرح جامع و کامل ارائه می‌دهد. این فرآیند‌ها به تناسب واقعیت‌ها و متغیرهای محیطی ممکن است تغییر کنند، اما این اطلاعات به عنوان یک راهنمای کلی برای فهم فرآیند حسابداری عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.

فرض کنید “شرکت طراحی سایت و خدمات سئو آراز سرور” یک سایت برای یک مشتری طراحی کرده است و مبلغ طراحی سایت برابر با 25 میلیون تومان است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما همچنان 10٪ است.

 1. محاسبه مالیات بر ارزش افزوده:

– مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برای مبلغ طراحی سایت برابر با 10٪ از مبلغ طراحی سایت است.

   – بنابراین، مالیات بر ارزش افزوده = 25,000,000 * 0.10 = 2,500,000 تومان.

 1. جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده از مشتری:

– شرکت “طراحی سایت و خدمات سئو آراز سرور” باید مبلغ 2,500,000 تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتری جمع‌آوری کند. بنابراین، مشتری باید مبلغ کل 27,500,000 تومان را پرداخت کند.

 1. پرداخت مبالغ مالیات به دولت:

– شرکت “طراحی سایت و خدمات سئو آراز سرور” باید مبلغ 2,500,000 تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت کند. این پرداخت باید مطابق با زمانبندی مالیاتی مشخص شده توسط دولت انجام شود.

 1. تهیه گزارشات مالیاتی و اظهارنامه:

– شرکت “طراحی سایت و خدمات سئو آراز سرور” باید گزارشات مالیاتی مربوط به مبلغ طراحی سایت و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کند. سپس باید اظهارنامه مالیاتی را تهیه و ارسال کند.

 1. بررسی و تصدیق اظهارنامه مالیاتی:

– مقامات مالیاتی اظهارنامه مالیاتی را بررسی کرده و تصدیق می‌کنند که مبالغ مالیات بر ارزش افزوده به درستی جمع‌آوری و پرداخت شده‌اند.

 1. اعلام نتایج:

– پس از تصدیق، مقامات مالیاتی نتایج را اعلام می‌کنند و اگر هرگونه ایراد یا ناهنجاری وجود داشته باشد، اقدامات لازم انجام می‌شود.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه شرکت “طراحی سایت و خدمات سئو آراز سرور” مالیات بر ارزش افزوده را جمع‌آوری و پرداخت می‌کند و چگونه مقامات مالیاتی می‌توانند اطلاعات مالیاتی را بررسی و تصدیق کنند.

در دنیای تجارت امروز ، بی شک نداشتن اطلاعات مالی بموقع و مناسب در کسب و کارتان مهمترین دلیل شکست و عدم رشد در بازار وعقب ماندن از سایر رقبا میباشد .

حسابداری با جمع آوری و ثبت اطلاعات مالی و در نهایت ارائه گزارشات مالی کسب و کار شما مهمترین نقش را در موفقیت کسب و کارها دارد .

البته این موضوع را هم دست کم نگیرید که در حال حاضر کلیه شرکتها و تجار و کسب و کارها برای اینکه بتوانند از عهده وظایف مالیاتی خود برایند لاجرم باید حداقل بصورت پاره وقت هم که شده از خدمات حسابداری استفاده نمایند .

پیشنهاد ما استفاده از خدمات حسابداری گروه مالی و مالیاتی آتس میباشد این گروه با داشتن کادری مجرب و خبره توانسته بصورت پاره وقت کلیه نیازهای حسابداری شرکتها و تجاررا بصورت بهینه انجام دهد .

حسابداری چیست ؟

حسابداری علمی است که با بکارگیری آن ، اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک واحد اقتصادی ، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص و گزارش می شود .

چند نوع حسابداری داریم ؟

۱- حسابداری مالی

۲- حسابداری صنعتی ( حسابداری بهای تمام شده )

۳- حسابداری عمومی ( دولتی )

۴- حسابداری مالیاتی

۵- حسابداری مدیریت

۱-حسابداری مالی چیست ؟

حسابداری مالی که به آن حسابداری گزارش دهی نیز میگویند با بکار گیری کلیه اجزاء واحد حسابداری نسبت به تهیه صورتهای مالی اقدام مینماید . صورتهای مالی شرکتها در نهایت هدف اصلی حسابداری مالی میباشد که استفاده کنندگان داخلی و خارجی به آن نیاز دارند . استفاده کنندگان داخلی شامل اداره کنندگان شرکت مثل مدیران و معاونان  شرکت میباشد و استفاده کنندگان خارجی اشخاص و مراجع ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه ای که حق دریافت اطلاعات مالی را از یک موسسه دارند و بر مبنای اطلاعات مالی دریافت شده درباره حقوق ، روابط و داد و ستد های خود با موسسه قضاوت و تصمیم گیری می کنند ، استفاده کنندگان برون سازمانی نامیده می شوند  مثل بانکها ، اداره مالیات ، سهامداران و …

۲- حسابداری صنعتی چیست ؟

حسابداری صنعتی یعنی تهیه بهای تمام شده محصولات و خدمات یک بنگاه اقتصادی که از طریق تنظیم بودجه، تعیین هزینه‌های استاندارد، تعیین هزینه‌های واقعی عملیات، تعیین هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات، تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه اجتماعی بدست می آید برای رسیدن به این هدف‌ها، حساب‌ها طبقه‌بندی، ثبت، تجزیه، تحلیل و تفسیر می‌شوند تا ارتباط هر هزینه با مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات مشخص شود .

حسابداری صنعتی همان طور که از اسم آن هم مشخص است بیشتر در ارتباط با صنعت و موسسات تولیدی کاربرد دارد، به همین دلیل این نوع از حسابداری بسیار مورد توجه مدیریت است هر چند که امروزه با توجه به پیچیدگی کسب و کارها و دنیای تجارت حسابداری بهای تمام شده برای کلیه واحدهای تجاری امری ضروری میباشد .

در موسسات تولیدی یا کارخانه‌ها به علت نوع فعالیت و همچنین شکل فروش محصولات، نیاز مدیریت به اطلاعات بهای تمام شده تولیدات، بسیار دقیق و حساس است زیرا در این نوع از موسسات، محصول نهایی از ترکیب مواد و هزینه‌های تبدیل – که همان دستمزد نیروی کار مستقیم و هزینه‌های سربار است – تولید می‌شود و به همین دلیل باید توجه خاصی به اقلام تشکیل‌دهنده بهای تمام شده داشته باشیم .

۳- حسابداری عمومی ( دولتی ) چیست ؟

حسابداری عمومی (دولتی) همانطور که از اسمش مشخص هست مربوط به حسابداری بخشهای دولتی میباشد و در تعریف کلی یعنی فرآیند جمع ‌آوری، ثبت، طبقه‌ بندی، تفسیر و گزارش رویداد های بودجه‌ ای و مالی دستگاه‌ های اجرایی، که زیرمجموعه دولت هستند. این داده‌ ها در راستای برنامه ‌ریزی و تصمیم‌ گیری، به منظور نحوه کنترل بودجه، مورد استفاده قرار می‌ گیرند

حسابداری دولتی با حسابداری مالی در نحوه ثبت اسناد و سرفصلهای حسابداری فرقهای اساسی دارد که در بخش دیگری مفصل به آن پرداخته میشود .

۴- حسابداری مالیاتی چیست ؟

حسابداری مالیاتی بیشتر تمرکزش بر روی رعایت قوانین و مقرارات مالیاتی وضع شده توسط اداره مالیات میباشد و داشتن اطلاعات مالیاتی به روز از پیش نیازهای اصلی این نوع از حسابداری هست در زمینه حسابداری مالیاتی در بخش مشاوره مالیاتی بصورت کامل توضیحاتی خدمتتان ارائه داده ایم در صورت نیاز به داشتن اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره مالیاتی رجوع نمایید .

۵- حسابداری مدیریت چیست ؟

حسابداری مدیریت مربوط میشود به تهیه گزارش های مدیریتی و حساب هایی که اطلاعات مالی و آماری دقیق و به موقع را که مدیران برای تصمیم گیری های روزمره و کوتاه مدت درخواست می کنند ، ارائه می دهد. در حقیقت استفاده از دانش و مهارت حرفه ای در تهیه اطلاعات حسابداری به طوری که مدیریت را در شکل گیری سیاست ها ، در برنامه ریزی و کنترل عملیات شرکت راهنمایی و کمک نماید.

هدف اصلی حسابداری مدیریت دادن اطلاعات مالی به مدیریت شرکت برای اخذ تصمیمات استراتژیک شرکت میباشد .

پیشنهاد مطالعه به دیگران

آخرین نظرات

دسته بندی  مقالات

آخرین مقالات

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی شرایط ثبت…
مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه،باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان…
طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید طلا را گران نخرید باتوجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه…
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}