میزان تمبر مالیاتی وکیل و یا مالیات حق الوکاله چقدر است؟

میزان تمبر مالیاتی وکیل و یا مالیات حق الوکاله چقدر است؟

21 فروردین 1402
وکیل بابت خدماتی که به موکل خود میدهد دستمزد توافق شده ای میگیرد که به آن حق الوکاله میگویند. وکیل بابت حق الوکاله ای که از موکل دریافت میکند مشمول مالیات میشود و بایستی همانند سایر مشاغل تا 3 ماه بعد از پایان هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی ...ادامه مطلب