سبد خرید من

شرکت حسابرسی و حسابرسی صورت های مالی

شرکت حسابرسی و حسابرسی صورت های مالی

فهرست مطالب

شرکت حسابرسی و حسابرسی صورت های مالی

در ابتدا ازسوالاتی که در ذهن هر شنونده ای از واژه حسابرسی پیش میاید شروع میکنیم و توضیح مختصری از روند حسابرسی در ایران میگوییم و سپیس بصورت مفصل در مورد حسابرسی و انواع آن صحبت خواهیم کرد .

حسابرسی بطور کلی رسیدگی به حسابها و صورتهای مالی یک شرکت است برای اطمینان از اینکه گزارشات مالی آن شرکت براساس استانداردهای حسابداری تنظیم گردیده باشد و استفاده کنندگان خارجی و داخلی شرکت بتوانند از آنها استغاده نمایند که حسابرس یا شرکت حسابرسی  پس از بررسی صورتهای مالی در نهایت گزارش حسابرسی ارائه می نماید.

بطور معمول در ایران شرکت حسابرسی باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد تا بتواند مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی را برعهده داشته باشد .

بطور عمومی ما در ایران در اکثر اوقات فقط  از روی الزام قانونی به حسابرس یا شرکت حسابرسی رجوع کرده و گزارش حسابرسی میگیریم درذیل به چند مورد آنها اشاره میکنیم :

۱- زمانیکه میخواهیم وام یا ضمانت نامه از بانکها بگیریم مجبوریم به شرکت حسابرسی رجوع نماییم .

۲-زمانیکه شرکت سهامی عام میباشد ملزم است از خدمات شرکت حسابرسی استفاده نماید

۳-زمانیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق ماده۲۷۲قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده میباشند بایستی از خدمات شرکت حسابرسی استفاده نمایند   (حتما از لینک بخشنامه ماده ۲۷۲ دیدن فرمایید )

۴- زمانیکه شرکت میخواهد در مناقصات شرکت نماید و معمولا یکی از موارد و مستندات حضور در مناقصه ، صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل میباشد بایستی به شرکت حسابرسی رجوع نماید .

۵- هر زمانیکه الزام قانونی دیگری جهت حسابرسی وضع شود شما بایستی به شرکت حسابرسی رجوع نمایید .

ما در گروه مشاوران مالی آتس با بهره گیری از با تجربه ترین حسابرسان خبره ، موضوع دریافت گزارش حسابرسی را برای شما آسان نموده ایم و در کمتر از ۷ روز این امر را برای شما میسر مینماییم.

حسابرسی چیست ؟

حسابرسی عبارت است از بررسی گزارش مالی یک سازمان – همانطور که در گزارش سالانه آن(صورتهای مالی) ارائه شده است  توسط فردی مستقل (حسابرس ) از آن سازمان تا بتواند میزان انطباق آن گزارشات را با استانداردهای حسابداری بررسی و در نهایت گزارش حسابرسی را ارائه نماید .

هدف از حسابرسی این است که دیدگاهی راجع به اینکه آیا اطلاعات ارائه شده در گزارش مالی ، گرفته شده به عنوان یک کل ، منعکس کننده وضعیت مالی سازمان در یک تاریخ معین هست یا نه ؟ آیا سود یا زیان به درستی ارزیابی شده است؟

در هنگام بررسی گزارش مالی ، حسابرسان باید از استانداردهای حسابرسی که توسط یک نهاد دولتی تنظیم شده است پیروی کنند. هنگامی که حسابرسان کار خود را تمام کردند ، گزارش حسابرسی را می نویسند و توضیح می دهند که چه کاری انجام داده اند و نظر خود را از کار خود ارائه می دهند.

حسابرسی در ایران طبق بند ۲ بخش ۲۰۰ استانداردهای حسابرسی کشور (۱۳۸۶) نیز تأکید شده‌است که هدف از حسابرسی صورت‌های مالی، اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده‌است یا خیر

حسابرس کیست و چند نوع حسابرس داریم ؟

حسابرس به فرد یا مؤسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. حسابرس باید فردی مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی آن است.حسابرس باید در ظاهر و محتوا مستقل از صاحب کار باشد

حسابرسان را بر اساس موقعیت شغلی آنان می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد :۱- حسابرس مستقل ۲- حسابرس داخلی ۳- حسابرس دولتی

حسابرس مستقل

حسابرسی مستقل توسط حسابرسانی اجرا می‌شود که مستقل از سازمانی هستند که ادعاها یا گزارش‌های آن مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. حسابرسان مستقل، خدمات حسابرسی خود را در قالب قرارداد ارائه می‌دهند. گر چه حسابرسان مستقل می‌توانند انواع مختلف حسابرسی را که در بخش قبلی ذکر شد، اجرا کنند؛ اما حسابرسی صورت‌های مالی، بخش عمدهٔ فعالیت این گروه از حسابرسان را تشکیل می‌دهد

حسابرس داخلی

حسابرسان داخلی در استخدام سازمان هستند اما باید مستقل از دوایر مورد رسیدگی باشند که از آن به عنوان استقلال سازمانی یاد می‌شود. به همین دلیل این گروه از حسابرسان در بسیاری از شرکت‌ها به‌طور مستقیم به کمیتهٔ حسابرسی یا هیئت مدیره شرکت گزارش می‌دهند

حسابرس دولتی

با توجه به معیار ها و رویه ها و مبانی ( طیف نقدی تا تعهدی) موجود در حسابداری بخش دولتی ( بودجه و …) حسابرسی موارد صورت می پذیرد

انواع حسابرسی چیست ؟

حسابرسی انواع مختلفی دارد که شامل حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی رعایتی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی قانونی و حسابرسی داخلی  میشود .

حسابرسی صورت‌های مالی

هر گاه از حسابرسی بدون قید و شرط اضافی یاد شود، منظور همان «حسابرسی صورت‌های مالی» یا به اختصار «حسابرسی مالی» است. هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهار عقیده یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است. البته چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد

حسابرسی رعایتی

مقصود از حسابرسی رعایت، تعیین میزان رعایت احکام، سیاست‌ها، پیمان‌ها، قوانین و مقررات دولتی و کنترل‌های داخلی توسط شرکت‌های مورد رسیدگی است. برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند تعیین میزان رعایت احکام و سیاست‌های داخلی توسط بخش‌های مختلف سازمان را از حسابرسان خود درخواست نمایند. مثال دیگر، حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص یا شرکت‌ها توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین میزان رعایت قانون مالیات‌ها است

حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی عملیاتی از دیدگاه کمیتهٔ ویژهٔ حسابرسی عملیاتی و مدیریت (وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا) البته با اندکی دخل و تصرف به شرح زیر است: حسابرسی عملیاتی عبارت است از بررسی بسامان فعالیت‌های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده. هدف اصلی حسابرسی عملیاتی، ارزیابی رعایتِ «صرفه اقتصادی» هنگام تهیه منابع و ارزیابی «کارایی» عملیات هنگام استفاده از منابع و «اثربخشیِ» عملیات برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده، تشخیص فرصت‌های بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیران سازمان است

ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی سیستم حسابداری کامپیوتری یک شرکت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نمونه‌ای از حسابرسی عملیاتی است. در این نوع از حسابرسی، معیار مورد استفاده برای ارزیابی ادعاهای مدیریت با معیار مورد نظر در حسابرسی صورت‌های مالی متفاوت است. به همین دلیل در مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی رعایت، حسابرسی عملیاتی با مسایل و چالش‌های دیگری نیز مواجه است؛ زیرا در این زمینه حسابرسان باید به شناسایی یا تعریف اهداف و معیارهای قابل اندازه‌گیری بپردازند تا بتوانند به کمک آن اثربخشی و کارایی عملیات را ارزیابی کنند

حسابرسی قانونی

در سال‌های اخیر، دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات «حسابرسی قانونی» (Forensic Audit) به ویژه هنگام بروز اختلافات مالی، گسترش فزاینده‌ای یافته‌است. حسابرسی قانونی در واقع مشابه خدمت پزشکان در امر «پزشکی قانونی» است. برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است : 1- تقلب‌های تجاری یا کارکنان شرکت‌ها 2- خسارت‌های تجاری – اقتصادی 3- اختلاف بین سهامداران یا شرکا

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی طبق بیانیهٔ حرفه‌ایی انجمن حسابرسان داخلی بدین صورت تعریف شده‌است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی فعالیت‌های سازمان در داخل سازمان ایجاد می‌شود

پیشنهاد مطالعه به دیگران

آخرین نظرات

دسته بندی  مقالات

آخرین مقالات

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی شرایط ثبت…
مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه،باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان…
طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید طلا را گران نخرید باتوجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه…
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}