امتیاز دهید
عارضه یابی سیستم مالی

عارضه یابی سیستم مالی

بارها پیش آمده که مدیرعامل شرکت از عدم کارآیی سیستم مالی و حسابداری خود گلایه مند بوده و بنظر او واحد حسابداریش نتوانسته گزارشاتی که میخاهد رو بموقع به او ارائه دهد و یا در اغلب اوقات عدم ارائه بموقع اطلاعات به واحد حسابداری باعث بوجود آمدن زیانهای جبران ناپذیری به شرکت شده است و همه اینها در وهله اول از دید مدیریت ، نقص و ضعف در حسابداری است در صورتیکه اگر واکاوی درست و صحیحی توسط فرد خبره حسابداری که از بیرون شرکت جهت عارضه یابی سیستم حسابداری مامور میگردد انجام شود چه بسا نواقص و ضعفهای هر واحد مشخص و برنامه ریزی درستی جهت اصلاح زیرساختهای موجود میگردد .

ما در گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس با بهره گیری از مجرب ترین مشاوران مالی و مالیاتی توانسته ایم تا عارضه یابی واحد حسابداری شرکت ها را با برنامه ای دقیق ، تحلیل نموده و راهکارهای عملیاتی مناسبی در جهت بهبود روند فعالیت واحد حسابداری مجموعه ها ارائه دهیم ما در کنار واحد حسابداری شما نقطه ضعفها را شناسایی و سعی داریم آنرا به نقطه قوتهای شما تبدیل نماییم .

شایان ذکر است که عارضه یابی سیستم های مالی و اداری از نظر ما نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری و جلوگیری از تحمیل هزینه های آینده به واحد تجاری میباشد و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان میباشد .

در ادامه سعی میکنیم بصورت مختصر نسبت به عارضه یابی سیستم مالی توضیحات بیشتری خدمتتان ارائه کنیم .

مراحل کلی عارضه یابی در گروه مشاوران مالی و مالیاتی آتس بشرح ذیل میباشد :

1- جلسه پرسش و پاسخ تیم مجری و مدیران سازمان و حصول نتیجه در اتباط با مشکل و چالش بوجود آمده

2-انجام عارضه یابی جامع سازمان توسط تیم مجری

3- ارائه نتایج عارضه‌یابی و راهکارهای اولیه

4- برگزاری جلسات مشترک تشریح راهکارها بین تیم مجری با مدیران و کارکنان کلیدی کارفرما

5- ارائه نهایی راهکارهای تشریحی با توجه به کلیه جنبه‌های سازمان‌افزار، انسان‌افزار، نرم‌افزار و سخت‌افزار

عارضه یابی سیستم مالی 2

چه نقاط ضعفی در سازمان وجود دارد که باعث خروجی ضعیف واحد حسابداری میگردد ؟

1- عدم گردش اطلاعات در سازمان بصورت مناسب و بموقع

2-سنتی گرایی در معاملات و اموراجرایی سازمان که منجر به عدم رسیدن اطلاعات به واحد مالی میشود

3-عدم وجود کنترل های داخلی مناسب در سازمان

4- مشخص نبودن شرح وظایف هر واحد و هر نفر در سازمان و واحد حسابداری

5-عدم وجود چارچوب مشخص جهت گزارشات مالی دوره ای

6-عدم دسترسی بموقع به اطلاعات سازمان توسط واحد حسابداری

7- نرم افزار حسابداری ضعیف و یا پیاده سازی ضعیف نرم افزار بدون در نظر گرفتن ساختار و گردش اطلاعات شرکت

8-عدم دانش  وتجربه کافی کادر حسابداری جهت ایفای وظایف محوله

9-عدم رعایت استانداردهای اجرایی حسابداری توسط واحد حسابداری یا واحدهای دیگر

10-نداشتن بودجه عملیاتی برای شرکت و در نتیجه عدم مطابقت آن با عملیات مالی طی دوره

11-عدم وجود آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی ، اداری و فروش