2/5 - (1 امتیاز)
مالیات بسازوبفروشها

مالیات بسازوبفروشها

یکی از صنوفی که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم نحوه و میزان مالیات آنها  مورد بازبینی قرار گرفت مالیات بساز بفروشها بود.

چرا مالیات بساز بفروشها تا این حد مورد توجه قرار گرفته است؟

شما فعالان حوزه ساختمان تا چه میزان با قوانین صنف خود آشنا هستید؟

ما در گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس با بهره گیری از متخصصان حسابداری در حوزه ساختمان آمادگی خدمت رسانی به شما فعال اقتصادی عزیز در حوزه ساختمان را داریم.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، از سال ۱۳۹۵ به بعد، ساخت‌وساز یک نوع کسب‌وکار تلقی می‌شود و بابت درآمد حاصل از آن بایستی  مالیات پرداخت نمود.

اگر اظهار نامه مالیاتی خود رانفرستاده اید؟

با ما در تماس باشید و جهت دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما ارتبط برقرارکنید.

براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه‌های مربوطه، اشخاص حقیقی و حقوقی که در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت، مبادرت به ساخت مسکن کرده و جواز ساخت آنها ازیک فروردین سال 95به بعد صادر شده، در اولین نقل و انتقال ساختمان که از تاریخ پایان کار آنها سه سال نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59)  قانون مالیات‌های مستقیم

به میزان پنج درصد ارزش معاملاتی ملک، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال بابت ساخت و فروش مسکن می باشند.

در ضمن مالیات علی الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک، پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، مطالبه می شود.

اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون، اعم از ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر قانونی هستند.

مطابق ماده 77 و95 قانون مالیاتهای مستقیم، بسازوبفروشها از لحاظ مالیاتی به سه گروه مالیاتی طبقه بندی میشوند که هر گروه وظایف مالیاتی خود را دارند.

گروه اول                                                                                                            

1-کلیه اشخاص حقوقی با هر میزان از درامد

2- کلیه اشخاص حقیقی بساز و بفروشی که در سال بالای پنجاه و پنج میلیارد ریال درآمد داشته باشد در این گروه قرار میگیرد و مکلف به نگهداری دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و انجام کلیه وظایف مالیاتی از جمله ارسال اظهارنامه مالیاتی میباشند.

گروه دوم                                                                        

کلیه اشخاص حقیقی بساز و بفروشی که درآمدی بالای هجده میلیارد ریال تا پنجاه و پنج میلیارد  ریال دارند در گروه دوم قرار میگیرند و مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی و هزینه ای را نگهداری نمایند و در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نمایند.

گروه سوم                                                                                                    

کلیه اشخاص حقیقی بساز و بفروشی که درآمدی پایین­تر از هجده میلیارد ریال دارند دارند در گروه سوم قرار میگیرند و مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی و هزینه ای را نگهداری نمایند و در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نمایند.

در صورت عدم انجام تکالیف قانونی، قانونگذار چه جرائمی برای بسازوبفروشها تعیین نموده است؟

بساز و بفروشها درصورت عدم انجام تکالیف قانونی، از جمله عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی مشمول جریمه به میزان 30 درصد که غیر قابل بخشودگی است و همچنین تعلق سایر جرایم می شوند.
بسازو بفروشهای  حقیقی مطابق ماده 131

و بساز و بفروشهای  حقوقی، مطابق ماده 105

قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شوند.

برای مطالعه مقاله ( آیا از انواع جرائم مالیاتی و میزان آنها اطلاع دارید ؟) کلیلک کنید

شما فعال در حوزه ساختمان چقدربا نحوه شناسایی مالیات خود آگاهی دارید؟                                      

نحوه محاسبه مالیات بساز بفروش ها بدین گونه است که هزینه زمین و هزینه های ساخت و ساز را از قیمت نهایی فروش واحدها کم می کنند و سود به دست آمده مشمول مالیات می شود و این موضوع بارزترین تفاوت قانون جدید مالیات در تعیین نحوه شناسایی میزآن درآمد مشمول مالیات بسازوبفروشها میباشد.

مطابق ماده 12 قانون مالیاتهای مستقیم

وآیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم

ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم

تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد،در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ما برای هر گروه از فعالان اقتصادی در حوزه ساختمان از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی برنامه خاصی در نظر گرفته ایم.

اگر هنوز ثبت نام مالیاتی نکرده اید و پرونده مالیاتی تشکیل نداده اید؟

اگر هنوز نمیدانید جزو کدام گروه مالیاتی هستید و چه تکالیف مالیاتی دارید؟

اگر اداره مالیات برای شما برگ تشخیص صادر کرده و به آن معترض هستید؟