امتیاز دهید

مسئولیت هیئت مدیره در پرداخت جریمه و بدهی مالیاتی شرکت چیست ؟

بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۰۲ ق.م.م مسئولیت مالیات با مدیران دوره مربوطه می باشد لیکن برابر ماده ۱۹۸ مدیرانی که مالیات در دوره تصدی ایشان قطعی شده باشد نسبت به مالیات مسئول می باشند

لینک ماده 202

)http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/7/202(

 

ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرح داده است که مدیران اشخاص حقوقی، مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات های اشخاص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

لینک ماده 198

)http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/7/198(

 

ضمنا در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم نیز آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می توانند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی، بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورند

بنابراین مدیران شرکت ها برای دوران تصدی اشان در شرکت از جنبه مالیاتی در برابر دولت، مسئول هستند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *