2.8/5 - (5 امتیاز)

وکیل بابت خدماتی که به موکل خود میدهد دستمزد توافق شده ای میگیرد که به آن حق الوکاله میگویند.

وکیل بابت حق الوکاله ای که از موکل دریافت میکند مشمول مالیات میشود و بایستی همانند سایر مشاغل تا 3 ماه بعد از پایان هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید و سازمان امور مالیاتی نیز موظف است تا اظهارنامه فوق را رسیدگی و مالیات ابرازی را قبول و یا نسبت به تعیین مالیات در مهلت مقرر اقدام نماید.

قانونگذار در ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم برای وکلا و حق الوکاله علی الحساب مالیاتی در نظر گرفته است و از آن بعنوان تمیر مالیاتی یاد برده است.

میزان تمبر مالیاتی و مالیات علی الحساب وکلا پنج درصد در نظر گرفته شده است یعنی وکیل مکلف شده تا در وکالتنامه خود مبلغ حق الوکاله را درج و میزان5درصد حق الوکاله را بعنوان تمیر مالیاتی پرداخت نماید.

برای آشنایی بیشتربا قانون متن ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم را در ادامه با هم مرور میکنیم:

ماده 103- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (000/000/10) ریال مابه الاختلاف پنج درصد

تا سی میلیون (000/000/30) ریال مابه الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال

از سی میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

شایان ذکر است هیئت وزیران در سال1401 طی نامه 3014/30229/د مورخ 22/05/1401 نصابهای مقرر در این بند را اصلاح نموده است که بشرح ذیل است:

تا مبلغ چهارصد میلیون (400.000.000) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد(5%)

تا یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد(%4) نسبت به مازاد چهار صد میلیون (400.000.000) ریال

از یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (%3) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال (1.2000.000.000)ریال منظور میشود و معادل پنج (5%)درصد آن تمبر باطل میشود.

جهت دریافت تصویب نامه هیئت وزیران بر روی لینک زیر کیلیک کنید

https://inta.tax.gov.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/4/175/5507

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی.

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.

تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. (به موجب تبصره 3 الحاقی ماده 219 مصوب 31/04/1394عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین «ظرف ده روز» می شود)

تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگر واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

مثال: فرض کنید شما وکیل مالیاتی دارید و به برگ تشخیص خود معترض هستید و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است.برگ تشخیص صادره برای شما مبلغ1.000.000.000ریال و مالیات ابرازی شما مبلغ 50.000.000ریال بوده است مالیات حق تمبر وکیل چقدر میشود؟

بر اساس نرخهای قدیم قبل از سال 1401محاسبه بدین شکل میشود:

10.000.000*5%=500.000

20.000.000*4%=800.000

920.000.000*3%=27.600.000

حاصلجمع مرحله اول و دوم وسوم: 500.000+800.000+27.600.000=28.900.000*5%=1.445.000ریال

بر اساس نرخهای جدید ازشهریورماه سال 1401محاسبه بدین شکل میشود:

400.000.000*5%=20.000.000

550.000.000*4%=22.000.000

حاصل جمع مرحله اول و دوم :20.000.000+22.000.000=42.000.000*5%=2.100.000ریال

1 دیدگاه

  • من در زمان توافق با رییس امور مالیاتی حق تمبر را واریز نموده ام. ولی توافق صورت نگرفت و پرونده به هیات بدوی رفت و یا احتمال اینکه به تجدید نظر برود بحث حق تمبر مراحل بعدی چگونه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *