امتیاز دهید

فرم درخواست همکاری

کارجوی محترم از این که شرکت آتیه امن سپید را برای همکاری انتخاب کرده اید خرسندیم ، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.
 • اطلاعات شخصی

  لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
 • اطلاعات تحصیلی

  لطفا اطلاعات تحصیلی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
 • میزان تسلط

  میزان تسلط و آشنایی خود در موارد زیر را ذکر بفرمایید.
 • نرم افزار های حسابداری

  نرم افزار های حسابداری که با آن ها کار کرده اید را وارد کنید
 • نام نرم افزارمیزان تسلط 
 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx بارگذاری نمایید