2/5 - (1 امتیاز)

سوال و پاسخ قانون جدید چک (بخش چهارم)

 

19- در قانون جدید اگر حساب صادرکننده چک،کسری داشته باشد چه کار باید کرد؟

در صورت کسری حساب صادرکننده (شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده است) می توان مبلغ موجود در آن حساب را طلب کرده و هم چنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شد .این موضوع شامل تمامی چک هاست و در حال حاضر اجرا می شود.

با توزیع چک های جدید و در صورت کسری مبلغ چک، علاوه بر امکان فوق، تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل  پرداخت بودن (ثبت برگشت چک )مسدود خواهد شد.

20- اقدام قضایی برای چک برگشتی در قانون جدید چگونه انجام می شود؟

در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی (دارنده چک )تسلیم کند.

در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و  نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمیشود.

دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند .دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط  مذکور در ماده 23 قانون صدورچک بشرح زیر اجرائیه را صادر نماید.

1- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

2- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

3- گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده 14  صادر نشده باشد .به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشد که چک مفقود یا سرقت  یا جعل شده است و یا اینکه از طریق کلاه برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد.

از تاریخ ابلاغ اجرائیه، 10 روز به صادرکننده چک برگشتی  مهلت داده می شود که بدهی خود را پرداخت نماید یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، درغیر اینصورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون (نحوه اجرای محکومیت های مالی) اقدام خواهد شد.

اینستاگرام آتیه امن سپید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *