5/5 - (1 امتیاز)
ردیف پیمان و مراحل اخذ آن

ردیف پیمان و مراحل اخذ آن

همه شرکت ها و کارفرمایان، برای انجام امور بیمه ای خود ملزم هستند که کد کارگاه تامین اجتماعی دریافت کنند، در شرکت های پیمانکاری که پروژه های گوناگون انجام میدهند علاوه بر کد کارگاه تامین اجتماعی، برای هر پروژه پیمانکاری یک کد پیمان یا ردیف پیمان هم باید اخذ شود که لیست بیمه شدگان هر پروژه بر اساس کد پیمان به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده می شود.

جهت مطالعه دریافت کد کارگاهی تامین اجتماعی لینک زیر را کلیک کنید.

مدارک لازم جهت دریافت ردیف پیمان :

1- اخذ یک نسخه از اصل قرارداد و یک نسخه کپی برابر اصل شده آن.

2- اصل نامه کارفرما که در آن از شعبه بیمه درخواست تخصیص ردیف پیمان شده باشد.

توضیح مهم: لازم به ذکر است در نامه کارفرما میباست شماره قرارداد، تاریخ شروع و پایان قرارداد، شناسه ملی و کد کارگاهی کارفرما، شناسه ملی و کد کارگاهی پیمانکار و درخواست تخصیص ردیف پیمان به پیمانکار قید شود.

 

مراجعه به واحد درآمد شعبه و تحویل مدارک به کارشناس مربوط که پس از رویت کارشناس بیمه و تکمیل بودن مدارک نسبت به اختصاص ردیف پیمان طی قرارداد ارائه شده به شرکت پیمانکار اقدام میشود.

3- تصویر آگهی تاسیس شرکت.

4- تصویر آخرین تغییرات روزنامه مربوط به هئیت مدیره.

5- تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی مربوط به آدرس شرکت.

6- تصویر کارت ملی مدیرعامل.

7- تکمیل کردن فرم تعهد نامه ابلاغ الکترونیک .

8- تکمیل کردن فرم ثبت اطلاعات ابلاغ الکترونیک.

نکته مهم1: شماره تلفن اعلام شده در فرم ها باید به اسم مدیر عامل یا یکی از اعضای شرکت باشد.

نکته مهم 2: شرکت های مشاور در مدارک ارائه شده به بیمه باید کپی گواهی صلاحیت را داشته باشند.

مراحل دریافت ردیف پیمان :

بعد از تکمیل مدارک فوق ،مراجعه به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد باید انجام شود

اگر میخواهید بدانید که محل اجرای پروژه شما به کدام شعبه تامین اجتماعی نزدیک است کلیک کنید.

اینستاگرام آتیه امن سپید