امتیاز دهید

مالیات بر درامد حقوق

وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت مینماید و بصورت تمام وقت یا پاره وقت بعنوان حقوق بگیر با شما همکاری مینماید شامل مالیات میگردد ؟

همانند سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت ماده 84 مشمول مالیات حقوق میگردد

مزایای غیر نقدی حقوق چگونه به نقدی تبدیل میگردد ؟

در صورتیکه جزء دریافتی های حقوق بگیر درامد غیر نقدی نیز باشد برای محاسبه درامد مشمول مالیات حقوق باید درامدهای غیرنقدی به معادل نقدی آن تقویم گردد . مطابق تبصره ماده83ق.م.م درامد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه میشود :

الف) مسکن با اثاثیه معادل25%و بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی

ب)اتومبیل اختصاصی با راننده معادل10% و بدون راننده معادل5% حقوق و مزایای مستمر نقدی

ج)سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

نکته 1 : برای تقویم مزایای غیرنقدی به نقدی(مسکن و اتومبیل)صرفا جمع حقوق و مزایای مستمرنقدی ملاک قرارمیگیرد.لذا مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار قابل احتساب نمیباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *