نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره

امتیاز دهید

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره چگونه است؟

مطابق تبصره 9 ماده 53 مستاجر در صورتیکه شخص حقوقی(شرکت) باشد موظف است مبلغ مالیات تکلیفی از اجاره پرداختی را کسر نماید و تا پایان ماه بعد به اداره مالیات محل وقوع ملک پرداخت نماید.

تبصره 9 – وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند. مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

خلاصه و نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره:

خلاصه و نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره:

مثال:

شرکت گلشن در سال1400یک باب آپارتمان مسکونی را بمنظور استفاده دفتر اجاره نموده و طبق اجاره نامه عادی مبلغ اجاره سالانه480.000.000ریال،رهن2.000.000.000ریال میباشد.در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد و شرکت اجاره را به صورت سالانه پرداخت نماید مالیات تکلیفی موضوع تبصره9ماده53را محاسبه کنید؟

360.000.000=75%*480.000.000

54.000.000=15%*360.000.000

 

آیا مستاجر، در خصوص رهن(رهن کامل ،رهن واجاره) تکلیفی درخصوص کسر مالیات اجاره دارد؟

براساس نظر فنی سازمان امورمالیاتی به شماره ص/232/20980مورخه 23/12/1395 مستاجر تکلیفی در خصوص کسر مالیات تکلیفی در مبالغ رهن ندارد و تبصره9ماده53در زمانیکه رهن کامل هست موضوعیت ندارد.

مال الاجاره دریافتی شرکت دولتی یا شهرداری ، مشمول کسر مالیات اجاره میباشد؟

طبق بخشنامه شماره 63/93/200 مورخ 18/6/1393دریافتی اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره2ماده2قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد.

به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده 2 ق م م ، کسرمالیات تکلیفی موضوع تبصره ( 9 ) ماده ( 53 ) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت.

 

آیا واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد؟

مطابق بخشنامه شماره13530مورخ 27/07/1384

در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذارد و به این ترتیب در ابتدای امرآنرا اجاری تلقی و مالیات محاسبه میگردد.

با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .

ماده123 قانون مالیاتهای مستقیم :

در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده119 قانون مالیاتهای مستقیم :

درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131 ) این قانون خواهد بود.

ماده131 قانون مالیاتهای مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱– تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ ٪)

۲– نسبت به مازاد پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ ٪)

۳– نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵٪)

شایان ذکر است نرخهای جدیدماده131 طبق مصوبه هیئت وزیران که از سال1401 اجرایی شده به شرح ذیل میباشد:

۱– تا میزان دومیلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /2) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ ٪)

۲– نسبت به مازاد دومیلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /2) ریال تا میزان چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ ٪)

۳– نسبت به مازاد چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵٪)

جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی اجاره چقدر هست؟

جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی اجاره چقدر هست؟

زمانیکه مالیات تکلیفی اجاره پرداخت نمی گردد، شخص حقوقی(مستاجر) باید جرایم ذکر شده در ماده ۱۹۹ ق. م. م را پرداخت نماید.

ماده199 : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم­‌درصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت،خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراین صورت جریمه دو و نیم ‌درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

اگر میخواهید که با برگه تشخیص مالیات تکلیفی هم آشنا شوید حتما آموزش تصویری که براتون آماده کرده ایم رو با کلیک بر روی لینک زیر ببینید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *