امتیاز دهید

هیئت حل اختلاف بیمه

‎هیئتهای بـــــدوی و تجدیـدنظر تشخیـــص مطالبات سازمـان تأمین اجتماعی و نحوه وصــــول مطالبات ســـازمان
بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی کارفرما وظیفه دارد حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، حق بیمه هر ماه باید حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت شود.

در مواردی که لیست حقوق یا مزد از طرف کارفرما ارسال نشود یا در متن لیستهای ارسالی مغایرتی با بازرسی و یا مبنا حقوق پرداختی وجود داشته باشد و کارفرما آنرا رفع نکند سازمان تامین اجتماعی راسا نسبت به تعیین و وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود .

وقتی برگه بدهی برای شما ارسال شد و شما اعتراض داشتید :

30 روز مهلت اعتراض دارید اعتراض شما در هیت بدوی مورد بررسی قرار گرفته و رای به شما ابلاغ میگردد .

نکته 1 : از تاریخ ابلاغ بدهی به کارفرما تا 30 روز مشمول جریمه نمیشوید . اگر بعد از آن اعتراض بزنید وارد هیات می‌شوید اما اگر این 30 روز گذشت و شما پرداخت نکردید و اعتراض هم نزدید ماهی 20 درصد جریمه تأخیر به آن تعلق می‌گیرد .

اگر پس از رای صادر شده هیئت بدوی اعتراضی داشتید:

20 روز مهلت داریدبه رای هیئت بدوی اعتراض کنید  تا هیات تجدید نظر تشکیل و رای دهد .

نکته 1 : پس از گذشت20روز از زمان ابلاغ رای هیئت بدوی و عدم اعتراض توسط شما بدهی از نظر سازمان تأمین اجتماعی قطعی تلقی می‌گردد .

نکته 2: هر گونه حکمی که هیئت تجدید نظر صادر نماید قطعی و لازم الاجراست .

نکته3: پس از ابلاغ رای هیئت تجدید نظر در صورتیکه همچنان به مبلغ بدهی خود معترض هستید باید مبلغ را با سازمان تامین اجتماعی تسویه نموده و توسط وکیل مجرب در دیوان عدالت اداری از سازمان تامین اجتماعی شکایت نماید .

جهت تهیه لایحه دفاعیه و همچنین مشاوره رایگان با ما در تماس باشید .